Мои твиты

Мои твиты

שני צדדים של אותו מטבע

שמאלנים-קוסמופוליטים גלויים משתדלים להשמיד בשלבים את האופי הלאומי של המדינה בעזרת שינוי של חוקים, סמלים, מסורת.
ליברלים-גלובליסטים שקוראים לעצמם "ימין" עוסקים באותה מלאכה עם הדרישות בשם "מאבק ביוקר המחיה" לפתוח את גבולותיה של המדינה לייבוא לא מוגבל, לא לממן יצרנים מקומיים וכך להשמיד עוד ועוד ענפי http://www.israelru.botvinik.net/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2.html

Две стороны одной медали

Обычные левые-космополиты стараются постепенно уничтожить национальный характер государства, изменив соответствующие законы, символы, традиции.
Объявляющие себя правыми либералы-глобалисты занимаются тем же самым, требуя ради борьбы с "дороговизной" открыть границы для неограниченного импорта, не http://www.israelru.botvinik.net/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/dve-storony-odnoj-medali.html

חיפוש זהות

פייגלין מודה שמה שפגע בזהות בבחירות לפני שנה זה שהיא הציגה הרבה רעיונות בתחומים שונים ולהרבה בוחרים התאימו רק חלק מהרעיונות ולכן הם בחרו במפלגות אחרות. זה כמובן נכון, אבל מה הלקח שלו לעתיד? לדבר על הדבר החשוב, על היעד האמיתי - "מדינה יהודית". רעיון נחמד, הבעיה היא רק שיהיה לו קשה להסביר קשר בין ה" http://www.israelru.botvinik.net/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%96%d7%94%d7%95%d7%aa.html

Мои твиты

הממשלה החדשה

תעמולני הליכוד מספרים סיפורים על הצלחות של מנהיגם שהקים ממשלת שמאל.
השמאל קיבל את כל התפקידים בהם חשובה שייכות מפלגתית של השר חוץ ממשרד החינוך: הגנה, משפטים, תרבות, תקשורת. אגדות על ריבונות אפשר לספר בדיוק כמו את כל שאר ההבטחות שליכוד אף פעם לא מקיים, חוץ מזה אין הרבה תועלת בריבונות על ישובים עם ר http://www.israelru.botvinik.net/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94.html